Datblygodd Mind Abertawe wefan newydd gyda MAD Abertawe. Roeddent yn bleser pur gweithio gyda nhw ac roeddent yn deall yn llwyr nad oes gan lawer ohonom mewn elusennau bach yr amser i ddatblygu ein sgiliau gwefan. Fe wnaethant hefyd ddarparu hyfforddiant inni ar sut i wneud newidiadau i’r wefan ein hunain. Roedd yr hyfforddiant yn fanwl, yn hawdd ac yn syml. Byddem yn argymell yn gryf gweithio gyda MAD Abertawe.