Mae MAD Abertawe’n gweithio i greu byd teg, lle gall pobl fod yn nhw eu hunain a llewyrchu.