Rydym yn defnyddio creadigrwydd i greu newid cymdeithasol.

Rydym yn elusen ieuenctid a chymunedol sy’n cael ei gyrru gan gynhwysiant digidol, y celfyddydau, cyfiawnder cymdeithasol, treftadaeth a’r amgylchedd.  Rydym yn creu ystod eang o gynnwys a chyfryngau digidol gyda phobl sy’n rhannu ein gwerthoedd.

Yr hyn rydym ni’n ei wneud.

Rydym yn angerddol am gynhwysiant digidol, y celfyddydau, cyfiawnder cymdeithasol, a’r amgylchedd, rydym yn gwneud newidiadau cadarnhaol yn ein cymunedau, trwy gefnogi pobl i fod yn greadigol ac i gynyddu sgiliau, gwybodaeth a hygyrchedd i deimlo y gallant berthyn a chyflawni yn eu cymunedau.

Ein dull.

I fod yn rhan o’r ateb credwn bod angen i ni gysylltu â’n gilydd, y gymuned a’r blaned; Ymgynnull ‘normal newydd’; Gwrando a Chyfathrebu â’n cymunedau a Chydweithio mewn ffyrdd newydd ac arloesol.

Testimonials