Mind

Datblygodd Mind Abertawe wefan newydd gyda MAD Abertawe. Roeddent yn bleser pur gweithio gyda nhw ac roeddent yn deall yn llwyr nad oes gan lawer ohonom mewn elusennau bach yr amser i ddatblygu ein sgiliau gwefan. Fe wnaethant hefyd ddarparu hyfforddiant inni ar sut i...

David Jones (Awdur)

Mae gwefan MAD Abertawe yn dweud wrthych eu bod yn defnyddio creadigrwydd i greu newid cymdeithasol. Mae llawer o sefydliadau yn gwneud honiadau tebyg, ond mae MAD Abertawe yn gwneud hynny mewn gwirionedd. Yn gyntaf maent yn dangos creadigrwydd gwirioneddol, gan...

The River Tawe Ferryboat

Ferryboats have crossed the River Tawe linking Swansea West with Swansea East for centuries. During the 19th and 20th centuries, the need to cross the river increased with the development of the copper and zinc industries. Toll bridges were built over the River Tawe...

Lower Swansea Valley Project

The Lower Swansea Valley Project was created to regenerate the toxic and polluted land along the River Tawe. By the 1980s, grasses and plants were introduced to the area, changing the landscape into the green valley of today. Crëwyd Prosiect Cwm Tawe Isaf i...

Mumbles Railway the Pier

Mumbles Pier was built and opened to the public in 1898. It was the terminus for the Mumbles Railway and the terminal for P & A Campbell Co Ltd white funnel ferryboats.  Adeiladwyd ac agorwyd Pier y Mwmbwls i’r cyhoedd ym 1898. Dyma oedd terfynfa Rheilffordd...